Príslovia pre krst

Obsah

mama a syn básne a citáty

Mnohí z nás ani nevedia, prečo krstíme svoje deti, alebo pozadie krstu. Je to len stará tradícia alebo je to nevyhnutnosť? Každý sa musí rozhodnúť sám. Nakoniec je veľa detí pokrstených, pretože to je jednoducho zvyk a všetky deti sú krstené v rodine, medzi priateľmi a v susedstve. Na tomto mieste by sme chceli spomenúť niekoľko dôvodov pre pokrstenie:

 • Najdôležitejším dôvodom krstu, aspoň z náboženského hľadiska, je získanie Božej ochrany. Od tejto chvíle Boh už nenecháva dieťa samé.
 • Krst sa vníma ako druh vďakyvzdania Bohu za to, že má zdravé dieťa.
 • Krstom rodičia odovzdávajú svoju vieru dieťaťu, ktoré je základom pre neskorší náboženský vývoj.
 • Krst posilňuje aj vieru človeka.
 • Krst je samozrejme tiež príležitosťou na stretnutie príbuzných a priateľov a oslavu s dieťaťom.

Kedysi bolo zvykom dieťa úplne ponoriť. Dnes stačia malé postriekania vodou. Teraz je dieťa súčasťou spoločenstva s Bohom. Existuje však aj veľa rodičov, ktorí nedajú svoje deti pokrstiť, pretože chcú, aby sa ich deti rozhodli, či chcú alebo nie. Tieto deti potom môžu byť v dospelosti nezávisle pokrstené, ak si to želajú.Vtipné výroky na krst

Krst je predovšetkým sviatok pre dospelých. Ako na každom festivale, aj tu sú darčeky, veľa jedla a pri krste prípitok alebo dva. Od želania požehnania až po blahoželanie dieťaťu je všetko v cene. Dieťa samozrejme nič z toho nepochopí, a preto je väčšina výrokov zameraná na rodičov.

 • Každý, kto tvrdí, že na tomto svete existuje sedem divov, nikdy nevidel narodenie dieťaťa. Každý, kto hovorí, že bohatstvo je všetko, nikdy nevidel, aby sa dieťa usmievalo. Každý, kto hovorí, že tento svet už nemôže byť zachránený, zabudol, že deti znamenajú nádej.
 • Nech vo vašom srdci spočíva istota, že po každej búrke žiari dúha.
 • Prajeme malému hlavnému hrdinovi a vám krásny krst. Gratulujem.
 • Milá rodina ..., milé pokrstené dieťa, na radostný sviatok krstu posielame veľmi srdečné pozdravy a prajeme tebe i malému pokrstenému dieťaťu veľa šťastia v ich budúcnosti a Božie požehnanie.
 • Rodičia, krstní rodičia a farár, vám dnes šepkajú veľa do ucha. Mali by ste si ponechať iba tie, ktoré prispievajú k zmysluplnosti života. Preto v krátkosti zopakujem to, čo je skutočne dôležité: Buďte a vždy zostaňte tým, kým v skutočnosti ste!
 • Deti by mali dostať od rodičov dve veci: korene a krídla.
 • Možno si ten deň nepamätáš. Ale vyrastieš s vedomím, že existujú ľudia, ktorí ťa bezpodmienečne milujú a vždy tu budú pre teba.
 • Boh ťa chráň a všetko šťastie by ti malo dať budúcnosť. Blahoželáme vám ku krstu.

Krátke slová pre karty na krst

Jednou z tradícií je rozdávanie kariet dieťaťu na krst. Čo však píšeš na kartu? Dieťa napokon ešte nevie čítať. Od „gratulácií“ po texty z detských kníh alebo sladké výroky z internetu - všetko je možné. Je len dôležité, aby sa toto príslovie hovorilo s rodičmi a dieťaťom. Ak nie ste sami veriaci, ale rodičia dieťaťa sú veľmi konzervatívni, mali by ste sa povzbudiť a urobiť im priazeň v hľadaní niečoho, čo vám vyhovuje.

básne o tom, že ma robí šťastnou
 • Budúcnosť by mala pre vás niesť kvety, vo svetlých farbách, žiarivo nádherné. Šťastie a radosť by mali byť vo vašom živote žiarivé každý deň!
 • Dnes, v taký dôležitý deň pre vás, by sme chceli s vami zasadiť strom ako symbol lásky, šťastia, harmónie a dôvery v našu malú rodinu, kde sú korene vášho života.
 • Gratulujeme k svätému krstu. Nech vás Boh chráni pred smútkom a nebezpečenstvom. Prajem vám to a ešte oveľa viac, drahá [meno osoby, ktorá má byť pokrstená], ...
 • Prajeme všetko najlepšie pre deň krstu! Nech vyžaruje vyžarovanie z vysokého festivalu, ktorý osvetľuje svet, v ktorom budete žiť!
 • Po vašom narodení je krst ďalším krokom na vašej ceste, bez ohľadu na to, aký mladý. Čisté srdce, veľa lásky a šťastia môžu byť vždy vašimi spoločníkmi.
 • Si naše slniečko! Za váš svätý krst prajeme vám a vašim rodičom všetko dobré a lásku. Život by k vám mal byť vždy láskavý a priateľský! Všetko najlepšie v úzkom zväzku od ...
 • Prajem vám odvahu ísť vlastnou cestou, silnú vieru, ktorá vám dá silu kráčať po nej, a pokoj v duši prekonať všetky prekážky. Vedieť - chcieť - odvážiť sa!
 • Blahoželáme vám ku krstu. Prajem vám, aby ste vždy zostali šťastným Božím dieťaťom. Nech vás Boh chráni a dohliada na vás po celý život.

Dobré krstné výroky o anjelovi strážnom

Alternatívou sú porekadlá o Anjelovi strážcovi. Sú tak univerzálne použiteľné, že sú vhodné takmer v každom prípade. Zaželajte dieťaťu, aby ich mohol strážiť ich Anjel strážny.

 • Pán Boh vám pošle svojho anjela a urobí vašu cestu úspešnou.
 • Boh hovorí: / Pošlem pred tebou anjela. Počas tejto cesty by ťa mal chrániť a priviesť ťa na miesto, ktoré som určil.
 • Boh povedal Mojžišovi a povedal ti: Pošlem anjela, aby išiel pred teba, a vyženiem všetkých tvojich nepriateľov.
 • Stráž ma ako jablko tvojho oka. Štít ma pod tieňom svojich krídel.
 • Všetci, ktorí poslúchajú Boha, jeho anjel obklopuje mocná ochrana a privádza ich do bezpečia.
 • Boh prikázal svojim anjelom, aby vás držali na všetkých vašich cestách.
 • Anjel hovorí: Zdravím ťa, Boh je s tebou, vyvolil si ťa pre veľké veci “
 • Boží anjel hovorí: Nebojte sa, našli ste milosť pred Bohom! “

Moderné porekadlá pre krst dievčaťa

Krst sa koná niekoľko týždňov po narodení, keď sa dievčatá a chlapci navonok takmer nelíšia. Napriek tomu je dôležité nájsť rodovo špecifické výroky, aby sa vytvorila identita a nadviazal vzťah.

 • Chceme osláviť nový život, preto sme tu všetci
  prajeme veľa šťastia a radosti, preto vám blahoželáme.
 • Krst je krásny festival
  čo sa dá urobiť iba raz.
 • Je to teda špeciálny deň
  Vždy rád spomínam.
 • Sviečka by vám mala vždy poskytnúť svetlo pre váš život,
  vždy zostaňte veselí a pripravení na danú úlohu aj v zložitých časoch.
  Pretože aj vy teraz môžete dôverovať Bohu, ste teraz prijatí,
  s Božou pomocou každý vystúpil na nejednu horu.
 • Aj ty teraz môžeš dôverovať v Boha,
  Spoľahnite sa na neho každú hodinu.
 • Dnes tu budete pokrstení a my môžeme byť s vami.
  Gratulujeme a prajeme veľa slnečných lúčov do budúcnosti.
 • Dnes sme tu všetci, teraz dostanete Božie požehnanie.
  Dôverujte v Neho a uvidíte, že nikdy nestojíte v daždi.
 • Krstí sa malé dievčatko, sme tu s nimi.
  Starosti, ťažkosti a problémy sa stávajú rovnakými.
  Pretože Pán Boh bude s tebou, pomôže ti a ochráni ťa.
 • Božia milosť a slnko by mali stáť nad vašim životom
  a všetky želania, nech sú akékoľvek, by sa mali splniť.

Gratulujeme ku krstu od krstných rodičov

V minulosti sa krstní rodičia považovali za svedkov krstu. Dnes zohrávajú úlohu predovšetkým pri výchove detí. Krstní rodičia musia byť pokrstení sami a musia patriť do cirkvi. Krst je neplatný bez krstných rodičov. Iba krst dospelých sa zaobíde bez krstných rodičov.

 • Prajem všetko dobré pre váš krst. Som veľmi rád, že vás môžem sprevádzať na vašej životnej ceste. Tvoj krstný otec ...
 • Všetko najlepšie od vášho krstného rodiča k vášmu svätému krstu. Prajem ti na tvojej životnej ceste to najlepšie.
 • Prajem všetko dobré pre váš krst. Som veľmi rád, že vás budem sprevádzať na vašej životnej ceste a budem sa môcť podieľať na vašom raste a prosperite. Tvoj krstný otec ...
 • Blahoželáme vám ku krstu. Nech vás Boh chráni pred smútkom a nebezpečenstvom.
 • Boh ťa chráň a všetko šťastie by ti malo dať budúcnosť. Blahoželáme vám ku krstu.
 • Teší nás, že ste tu a obohatili náš život! Za váš svätý krst všetko dobré a lásku.
 • Milé prianie pre dieťa a rodičov pre krst.
 • Nech sa vám navždy daruje šťastie sveta. Blahoželáme vám ku krstu.

Evanjelické krstné výroky pre chlapca

Aký je rozdiel medzi katolíckou a protestantskou cirkvou? Predstavitelia dvoch vierovyznaní sú spojení v Krista a veria v neho. Všetko sa to začalo Martinom Lutherom, ktorý toto hnutie rozbehol. Protestoval, že bohatí ľudia žijú lepšie ako chudobní ľudia a že Biblia je napísaná iba v latinčine, ktorej nie každý rozumie. Nakoniec bolo založených niekoľko ďalších cirkví a „katolícka“ a „protestantská“ sa stali názvami pre rôzne smery kresťanského náboženstva. Rozdiel je spôsobený väčšinou tradíciami, napríklad evanjelickí kresťania nemajú pápeža; Ženy sa tiež môžu stať farárkami a vydať sa.

 • Boh nám nedal ducha strachu, ale sily, lásky a obozretnosti.
 • Chcem vás požehnať a vy by ste mali byť požehnaním.
 • Pozri sa, akú lásku nám Otec ukázal, že by sme sa mali nazývať Božími deťmi - a tak sme aj my!
 • Opýtajte sa a bude vám dané; hľadať, potom nájdete; klopte, potom sa vám otvorí.
 • Budete milovať Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej svojej duše, zo všetkých svojich myšlienok a z celej svojej sily. Druhá vec je: Mali by ste milovať svojho blížneho ako seba samého. Žiadne iné prikázanie nie je väčšie ako tieto dva.
 • Stráž ma ako oko oka, chráň ma pod tieňom svojich krídel.
 • Pán ťa požehná a postará sa o teba; Pán rozžiari tvoju tvár a bude k tebe milostivý; Pán pozdvihne na teba svoju tvár a dá ti pokoj.
 • Ježiš Kristus hovorí: Ja som svetlo sveta. Kto ma nasleduje, nebude kráčať v tme, ale bude mať svetlo života.

Vrelé prianie krstu pre dieťa

Môžete si zvoliť krásne citáty ku krstu alebo len ako prípitok. Citáty môžu pochádzať z Biblie, ktorá je veľmi vhodná na krst, z detskej literatúry, z piesní atď. Najdôležitejšie je, že všetky slová, bez ohľadu na to, prečo, ako alebo ako, musia vychádzať zo srdca. Pretože na konci dňa ide o malé dieťa, nie je to deň pre pokrytectvo a hádky.

čo tam robiť neskoro v noci
 • Prajem všetko dobré pre váš krst. Som veľmi rád, že vás budem sprevádzať na vašej životnej ceste a budem sa môcť podieľať na vašom raste a prosperite. Vyrastajte a neochvejne ako svoj strom života!
 • Blahoželáme vám ku krstu. Prajem vám, aby ste vždy zostali šťastným Božím dieťaťom. Nech vás Boh chráni a dohliada na vás po celý život. Všetko najlepšie od ...
 • Prajem vám všetko šťastie na zemi a Božie požehnanie. Gratulujeme k krstu od krstného otca ...
 • Drahej malej Lare a jej šťastným rodičom blahoželáme k krstu.
 • Vaše miesto je u nás, podporu nájdete v našom náručí. Chceme vás posilniť, prenášať, až kým nebudete môcť bežať sami - priamo do dobrodružstva života. A ak hľadáte podporu, vráťte sa späť do našich náručí. Vždy to pre vás necháme otvorené.
 • Teší nás, že ste tu a obohatili náš život! Všetko najlepšie pre váš svätý krst. Božie požehnanie nech je s tebou neustále.
 • Budúcnosť by mala pre vás niesť kvety, vo svetlých farbách, žiarivo nádherné. Šťastie a radosť by mali byť vo vašom živote žiarivé každý deň
 • Chceme zaželať všetko dobré a lásku k vášmu krstu. Šťastie a šťastie by vás malo sprevádzať navždy. Prajem ti to a ešte oveľa viac z celého srdca ...

Pekné básničky na krst

Krstné verše sú ďalším skvelým spôsobom, ako na kartu napísať niečo mimoriadne. Bolo by celkom dobré venovať si trochu času a nájsť vhodné básne predovšetkým pre dieťa, ale aj pre rodičov. Musíte si tiež kúpiť peknú kartu, niečo tam namaľovať alebo si kartu vyrobiť sami. Funguje to aj u detí, ktoré sú staršie.

 • Teraz je na všetkých vašich cestách
  odteraz aj božské požehnanie.
  Nech vás chráni a vedie
  a sprevádzať ťa svojím životom.
  Nech je v tme žiarou
  nikdy sa tak necitis sama.
 • S Božím požehnaním opustíte jeho dom
  nasleduje vás do sveta,
  sprevádza ťa každý deň.
  Aj keď máte pochybnosti
  stratíš sa, Boh ti zostane nablízku.
  Vždy je tu pre vás.
 • Poskytnutím požehnania
  ukazuje ti boha, že ťa miluje.
  Zamknete ho hlboko vo svojom srdci
  vždy bude s tebou.
 • Pán buď pred tebou
  aby som ti ukázal správnu cestu.
  Pán bude vedľa teba
  aby som ťa objal
  aby sme vás chránili pred nebezpečenstvom.
  Pán za tebou
  aby som ťa uchránil pred zlovolnosťou zla.
  Pán medzi vami
  aby som ťa chytil, keď spadneš
  Pán s tebou
  aby som ťa potešil, keď si smutný
  Pán je okolo teba
  brániť ťa
  keď na teba ostatní zaútočia.
  Pán nad tebou, aby ťa požehnal.
  Nech ti teda dobrý Boh žehná -
  dnes, zajtra a vždy.
 • Vzhľad je nestály, ale dostatočne stabilný
  blúdiť do diaľky.
  Ruky malé, ale dosť veľké
  dosiahnuť na hviezdy
  Aký krásny obrázok
  mladý potomok, je šťastný.
  Jazyk je stále divoký,
  ale srdce hovorí jasne a zreteľne.
  Teraz sme tam, kde je jeho cesta
  začína
  a povedz: „To niečo znamená!“
  a myslieť na dieťa.

Veľmi dúfame, že sa vám náš výber výrokov, textov a básní na tému krstu páčil. Možno to môžete použiť ako inšpiráciu na to, aby ste čoskoro zablahoželali svojmu dieťaťu alebo dieťaťu svojich príbuzných alebo priateľov k krstu.